Schoolonkosten - septembertoelage (Kinderen, Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schoolonkosten - septembertoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Zoutleeuw biedt voor gezinnen met schoolgaande kinderen een toelage voor de maand september.

Voorwaarden

 • voor gezinnen gedomicilieerd in de stad Zoutleeuw
 • het gezin telt minstens één schoolgaand kind dat bij de aanvrager gedomicilieerd is
 • de aanvrager dient een attest voor te leggen van de schooldirectie waaruit blijkt dat hij/zij nog openstaande schoolrekeningen heeft, met vermelding van het niet vereffende bedrag
 • bij de toekenning van de toelage wordt rekening gehouden met het totale belastbaar inkomen van het gezin. Als de samenstelling van het gezin wijzigt zal er een sociaal financieel onderzoek gedaan worden om te kijken of het gezin nog recht heeft op de toelage:
  • 21.000 euro voor een gezin met één kind ten laste
  • 22.300 euro voor een gezin met twee kinderen ten laste
  • 23.600 euro voor een gezin met drie kinderen ten laste
  • 24.900 euro voor een gezin met meer dan drie kinderen ten laste

Aanvragen

Waar?

Stad Zoutleeuw - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Sociale Zaken. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten schriftelijk in ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

 • kleuteronderwijs: 25 euro per schoolgaand kind per jaar
 • lager onderwijs: 45 euro per schoolgaand kind per jaar
 • middelbaar onderwijs: 85 euro per schoolgaand kind per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • het aanslagbiljet van de personenbelasting en de aanvullende belastingen

Contacteer

Organisatie Stad Zoutleeuw - Dienst Sociale Zaken
Adres Vincent Betsstraat 15
3440 Zoutleeuw

Tel 011 78 91 73
Fax 011 78 42 22
Website Stad Zoutleeuw - website
E-mail herman.coopmans@zoutleeuw.be
Openingsuren van dinsdag tot en met zaterdag van 08u30 tot 12u00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u30 tot 17u00
donderdag van 17u00 tot 20u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Zoutleeuw.
Officiële benaming: Septembertoelage voor schoolgaande kinderen.
Laatste update fiche: 28/08/2007.