Schoolonkosten - toelage (Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schoolonkosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Oud-Heverlee biedt een toelage voor ouders met schoolgaande kinderen.

Voorwaarden

 • de kinderen moeten gedomicilieerd zijn bij de aanvrager in Oud-Heverlee
 • het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan:
  • 14.685 euro met minstens 1 schoolgaand kind ten laste
  • 17.622 euro met minstens 2 kinderen ten laste, waarvan minstens 1 schoolgaand
  • 20.558 euro met minstens 3 kinderen ten laste, waarvan minstens 1 schoolgaand
  • 23.494 euro met minstens 4 kinderen ten laste, waarvan minstens 1 schoolgaand
  • 26.431 euro met minstens 5 kinderen ten laste, waarvan minstens 1 schoolgaand
  • 29.368 euro met minstens 6 kinderen ten laste, waarvan minstens 1 schoolgaand
   (jaarbedragen geldig sinds 1 september 2007)

Aanvragen

Waar?

OCMW Oud-Heverlee - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van het OCMW Oud-Heverlee. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten in voor 31 oktober van het schooljaar.

Bedrag?

 • 30 euro voor een kleuter
 • 40 euro voor een kind in het lager onderwijs
 • 75 euro voor een kind in het secundair onderwijs
 • 100 euro voor een kind of persoon ten laste in het hoger onderwijs

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • het laatste aanslagbiljet van de personen belasting
 • het bewijs van inschrijving in school voor elk kind van het gezin

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oud-Heverlee.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke sociaal educatieve toelage.
Laatste update fiche: 28/08/2007.