Opleidingspremie (Opleiding, Vorming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Opleidingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Lievens-Houtem ondersteunt drie niveaus bij het volgen van een opleiding. Een cursist kan de kosten van cursusmateriaal, vervoer en eventueel kinderopvang gedeeltelijk terugbetaald krijgen door de gemeente. De opleidingen van de VDAB worden aangemoedigd, gezien deze direct aansluiting geven bij de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

  • Voor inwoners van de gemeente Sint-Lievens-Houtem
  • een opleiding volgen
  • Als de opleiding niet kan gevolgd worden wegens financiële moeilijkheden, kan vooraf, na onderzoek door de welzijnscoördinator, een voorschot van de premie worden uitbetaald. Dit voorschot kan teruggevorderd worden wanneer de opleiding zonder de nodige ernst werd gevolgd.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn

Hoe?

De welzijnscoördinator berekent op basis van de informatie van de aanvrager de totale premie die voor het volgen van de opleiding kan toegekend worden. Hij/zij adviseert het College van Burgemeester en Schepenen dat uiteindelijk beslist over te toekenning.

Bedrag?

Cursus

  • 0,75 euro per uur les voor alle opleidingen die goedgekeurd zijn door de SIF-stuurgroep
  • 25 euro per maand per schooljaar voor het volgen van een opleiding van meer dan een jaar, in dit bedrag is begrepen: de kosten voor vervoer en kinderopvang

Vervoer

Taxistop of carpooling wordt gemotiveerd. De personen die de zelfde opleiding volgen worden door de welzijnscoördinator samengebracht en er worden afspraken gemaakt naar vervoer toe. De werkloze in opleiding die zich als chauffeur aanbiedt, krijgt een kostenvergoeding van 0,20 euro per km voor het vervoeren van minstens 1 passagier. Dit systeem wordt toegepast voor kleine groepen. Individuen worden op deze manier niet ondersteund.

Premie kinderopvang:

  • 3,50 euro per halve dag opleiding
  • maximum 75 euro per maand per begunstigde

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • een attest als bewijs dat de opleiding met de nodige ernst werd gevolgd
  • de bewijzen van de kosten voor cursusmateriaal, vervoer en eventueel kinderopvang

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn.
Officiële benaming: Opleidingspremie.
Laatste update fiche: 14/08/2007.