Schoolonkosten - toelage (Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schoolonkosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Gooik biedt een tussenkomst in de schoolkosten aan personen of gezinnen met een laag inkomen en aan personen of gezinnen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief van de gemeente Gooik.

U kunt de tussenkomst gebruiken voor schoolkosten zoals inschrijvingsgeld, materiaalkosten, studieboeken bij niet-regulier onderwijs. Vervoerskosten en maaltijden komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

U woont in Gooik of u bent toegewezen aan het OCMW van Gooik en:

 • u en/of uw kinderen volgen onderwijs (lager, secundair, hoger of universitair)
 • u of de persoon bij wie u ten laste bent:
  • ofwel krijgt het leefloon
  • ofwel ontvangt een inkomen gelijk aan of lager dan het leefloon
  • ofwel verblijft in een lokaal opvang initiatief van de gemeente Gooik
 • wanneer niet-regulier onderwijs volgt neemt u zelf 50% van de kosten ten laste

Wanneer u zelf onderwijs volgt en uw partner niet kan instaan voor de opvang van de kinderen kan het OCMW instaan voor de kosten voor kinderopvang.

Aanvragen

Waar?

OCMW Gooik - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de tussenkomst bij het begin van het schooljaar aan bij de Sociale Dienst van het OCMW van Gooik.

U ontvangt bij regulier onderwijs de tussenkomst in 2 schijven: een eerste schijf bij het begin van het schooljaar en een tweede schijf in februari.

Wanneer u hoger of universitair onderwijs volgt wordt de tussenkomst maar voor 1 opleiding per jaar toegekend en bent u het vorige studiejaar geslaagd. U kunt de tussenkomst van het OCMW cumuleren met andere studietoelagen.

Bedrag?

U ontvangt:

 • regulier onderwijs:
  • 81,93 euro per schooljaar voor lager onderwijs
  • 136,56 euro per schooljaar voor secundair onderwijs
  • 273,11 euro per schooljaar voor hoger of universitair onderwijs
 • niet-regulier onderwijs: hoogstens 136,56 euro per schooljaar

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • over u of over de persoon waarbij u ten laste bent:
  • ofwel bewijs van leefloon
  • ofwel bewijs van een inkomen gelijk aan of lager dan het leefloon
  • ofwel bewijs van verblijf in het lokaal opvanginitiatief van Gooik
 • het bewijs van de school over uw inschrijving voor een volledig leerplan bij regulier onderwijs
 • een attest over regelmatig volgen van de lessen
 • factuur of facturen van de schoolkosten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Gooik - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Tussenkomst in schoolkosten.
Laatste update fiche: 27/03/2014.