Sociale lening bij een kredietvennootschap (Wonen, Huisvesting, Sociale kredietmaatschappij) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale lening bij een kredietvennootschap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bij een kredietvennootschappen kunt u een lening aangaan om een huis of appartement te bouwen, aan te kopen of te verbouwen. De leningen van een kredietvennootschappen zijn gewaarborgd door het Vlaams gewest. De vennootschap heeft dan ook meer zekerheid dat ze het geleende bedrag ook bij wanbetaling terugkrijgt. 

Hierdoor kan de rente die u betaalt op een lening bij een kredietvennootschap lager zijn dan die van een gewone lening. De rentevoet bij hangt ook niet af van het inkomen of de gezinssamenstelling (zoals voor een lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds).

Voorwaarden

 • u bezit geen andere woning
 • u bezit de volle eigendom van de woning
 • u bewoont de woning zelf (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit)
 • het is een bescheiden woning:
  • ofwel gebouwd en verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
  • ofwel is de verkoopwaarde van de woning niet hoger dan de volgende bedragen:

Personen ten laste Woning buiten Vlabinvest gebied (*) woning binnen Vlabinvest gebied (*)
0246.000 euro 271.000 euro
1 259.000 euro284.000 euro
2271.000 euro 298.000 euro
3 283.000 euro311.000 euro
4295.000 euro 325.000 euro
5 308.000 euro 338.000 euro

Bedragen geldig op 4 juli 2019

(*) Vlabinvest Gebied: alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en ook de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen, moet u een aantal documenten voorleggen aan de kredietmaatschappij. De kredietmaatschappij helpt u hierbij verder.

Meebrengen

 • attest gezinssamenstelling
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • eventueel: verklaring van het kinderbijslagfonds (als u kinderen hebt jonger dan 18 jaar)
 • eventueel: bewijs van invaliditeit

Bijkomende informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een erkende kredietmaatschappij. Bijkomende informatie vindt u terug op de website van:


Laatste update fiche: 19/07/2019.