Sociale Verhuurkantoren (Wonen, Sociaal Verhuurkantoor, Huisvesting, Sociale huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale Verhuurkantoren

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt huizen op de private markt en verhuurt die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen. De meest kwetsbare gezinnen en personen krijgen voorrang.

Het sociaal verhuurkantoor:

  • verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen
  • met correcte huurcontracten
  • indien nodig is er begeleiding voor de huurder
  • gaat mee op zoek naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs
  • vaak ligt de huurprijs lager dan deze op de gewone huurmarkt

Omdat er meer kandidaat-huurders dan woningen zijn, werkt ook een sociale verhuurkantoor met een wachtlijst. Mensen met weinig middelen krijgen voorrang.

De sociaal verhuurkantoren ontstaan meestal uit samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeenten en/of OCMW's.

Bijkomende informatie

Organisatie Woonfonds
Adres Grauwpoort 9/001
9000 Gent

Tel
Fax
Email
Openingsuren


Website
092 24 37 46
092 23 11 70
info@woonfonds.be
maandag van 9:00 tot 12:00
donderdag van 9:00 tot 12:00
vrijdag van 14:00 tot 16:30
Sociaal Verhuurkantoren - website
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
IVA Wonen-Vlaanderen - website

Sociaal verhuurkantoor in uw gemeenteLaatste update fiche: 19/07/2019.