Onroerende voorheffing - Vermindering (Wonen, Huisvesting, Belastingen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - Vermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Hebt u twee kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt of heeft iemand in uw gezin een handicap? Dan kunt u rekenen op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

U huurt een huis of bent eigenaar van een huis en:

 • ofwel hebt u twee kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt
 • ofwel woont u samen met iemand met een handicap:
  • bij wie de handicap is vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar
  • die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
   • ofwel een invaliditeit van minstens 66%
   • ofwel een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder
   • ofwel een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal negen punten

Als u een kind met een handicap hebt dan telt het kind in de berekening voor twee kinderen. Voor kinderen met een handicap volstaat bovendien een vermindering van de zelfredzaamheid met zes punten.

Aanvragen


Waar?

U hoeft niets te doen. De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.

Bedrag?

U kunt het bedrag van de vermindering online berekenen op de website van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Hoeveel de vermindering bepaalt hangt af van de opcentiemen van provincie en gemeente en van het aantal kinderen dat u hebt.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest invaliditeit
 • laatst ontvangen factuur onroerende voorheffing

Bijkomende informatie

Organisatie Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Adres Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Tel078 15 30 15
Fax053 72 23 75
Website http://belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
E-mail info@onroerendevoorheffing.be  
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
donderdagnamiddag tot 18.00 u.

Contacteer

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.


Laatste update fiche: 14/07/2017.