Huursubsidie voor inwoners met een laag inkomen (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie voor inwoners met een laag inkomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Wommelgem biedt een huurtoelage voor personen en gezinnen met een laag inkomen onder voorwaarde dat u een bescheiden woning huurt.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Wommelgem
 • u heeft een laag inkomen:
  • voor alleenstaanden zonder kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan circa 850 euro
  • voor alleenstaanden met kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.066 euro
  • voor gezinnen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 1.002,6 euro
 • de huur van de woning mag niet meer dan 380 euro per maand bedragen
 • er mogen maximum 3 volwassenen in de huurwoning wonen
 • het Bijzonder Comité van het OCMW beslist of de huurtoelage wordt toegekend

Aanvragen

Waar?

OCMW Wommelgem - Sociale Dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij de Sociale Dienst van het OCMW Wommelgem. Een maatschappelijk werker van de Sociale Dienst verricht het sociaal onderzoek, stelt een dossier samen en formuleert een voorstel voor het Bijzonder Comité. Het Bijzonder Comité bespreekt het dossier en beslist of de huurtoelage wordt toegekend.

Bedrag?

De maandelijkse toelage is afhankelijk van het aantal volwassenen dat deel uit maakt van het gezin:

 • huishouden met 1 volwassene:
  • 1/2 van de huur
  • met een maximum van 190 euro
 • huishouden met 2 volwassenen:
  • 1/3 van de huur
  • met een maximum van 126,66 euro
 • huishouden met 3 volwassenen:
  • 1/5 van de huur
  • met een maximum van 76 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van actuele inkomsten
 • kopie van het huurcontract van de woning

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Wommelgem.
Officiƫle benaming: Huurtoelage voor personen of gezinnen met een laag inkomen.
Laatste update fiche: 30/08/2007.