Huurwaarborg - renteloze lening (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren, Huurwaarborg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurwaarborg - renteloze lening

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Wommelgem biedt een renteloze huurwaarborg voor personen en gezinnen met een laag inkomen. Met deze huurwaarborg wil het OCMW de eerste kosten helpen dragen die het huren van een woning met zich meebrengt. De huurwaarborg wordt aangeboden in de vorm van een bankwaarborg bij Dexia.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Wommelgem
 • u heeft een laag inkomen:
  • voor alleenstaanden zonder kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan circa 850 euro
  • voor alleenstaanden met kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.066 euro
  • voor gezinnen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 1.002,6 euro
 • de huurder moet op voorhand zelf 20 % van de waarborg voor de huurwoning kunnen betalen aan het OCMW
 • de overige 80 % van de huurwaarborg dient terug betaald te worden op 24 maanden, met maandelijkse afbetalingen in gelijke schijven
 • het Bijzonder Comité van het OCMW beslist of de huurwaarborg wordt toegekend

Aanvragen

Waar?

OCMW Wommelgem - Sociale Dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij de Sociale Dienst van het OCMW Wommelgem. Een maatschappelijk werker van de Sociale Dienst verricht het sociaal onderzoek, stelt een dossier samen en formuleert een voorstel voor het Bijzonder Comité. Het Bijzonder Comité bespreekt het dossier en beslist of de huurwaarborg wordt toegekend.

De huurwaarborg wordt door het OCMW geleend bij de bank Dexia. Deze bankwaarborg spaart de aanvrager op 24 maanden tijd via het OCMW. Als de aanvrager het bedrag van de huurwaarborg helemaal heeft kunnen sparen wordt dit op een geblokkeerde rekening gezet van de aanvrager en de huisbaas. De interesten op deze lening worden betaald door het OCMW, en worden niet verrekend op de aanvrager. De aanvrager ontvangt dan ook geen interesten op het gespaarde bedrag gedurende de 24 maanden.

Bedrag?

De huurwaarborg in de vorm van bankwaarborg bij Dexia.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van actuele inkomsten
 • kopie van het huurcontract van de woning

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Wommelgem.
Officiƫle benaming: Renteloze huurwaarborg voor personen of gezinnen met een laag inkomen.
Laatste update fiche: 30/08/2007.