Inbraakpreventiepremie (Wonen, Huisvesting, Inbraakpreventie, Veiligheid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inbraakpreventiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Borgloon voorziet een premie voor inwoners die de eigen particuliere woning willen beveiligen tegen inbraak.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Borgloon
 • de premie wordt aangevraagd voor een woning door de bewoner die er zijn hoofdverblijfplaats heeft, of door de eigenaar
 • Enkel officieel bewoonde woningen en appartementen voor private huisvesting komen in aanmerking. Handelspanden komen enkel in aanmerking voor zover ze deels bewoond zijn en enkel voor het gedeelte dat toegang geeft tot de woonruimte.
 • de toelage wordt éénmaal per woning toegekend
 • nieuwe woningen, vergund na 1/1/2004 komen niet in aanmerking
 • met beveiliging wordt bedoeld: het uitvoeren van specifieke werken zoals voorgesteld in de richtlijnen van de lokale politie
 • de genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico van inbraak voor de gehele woning verkleinen
 • volgende maatregelen komen in aanmerking:
  • het plaatsen van veiligheidssloten
  • cilinderbeveiliging
  • bijzetsloten
  • vergrendeling van schuifdeuren
  • beveiliging van kelderopeningen
  • plaatsing van veiligheidsglas
  • ...
 • de aankoop en plaatsing van een elektronisch alarmsysteem wordt expliciet uitgesloten
 • voor aanvang van de werken moet een erkende installateur, via een daartoe ontworpen formulier van de stad, opgeven welke werken zullen worden uitgevoerd en tegen welke kostprijs
 • de gemeente kan gedurende twee weken, volgend op de aanvraag, een controle ter plaatse komen doen
 • binnen de 4 maanden na de aanvraag dient aan de gemeente te worden bezorgd:
  • een afschrift van de factuur
  • het betalingsbewijs
  • een verklaring van de installateur dat de werken zijn uitgevoerd zoals aangegeven op het aanvraagformulier
  • het bewijs van kadastraal inkomen van het jaar voorafgaand aan de aanvraag

Aanvragen

Waar?

Stad Borgloon - dienst Ruimtelijke Ordening

Hoe?

U vraagt de toelage aan met een formulier dat ter beschikking is op de dienst Ruimtelijke Ordening. Het formulier moet vergezeld zijn van de gevraagde bewijsstukken en moet ingediend worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet van de belastingen, uiterlijk op 12 december.

Bedrag?

 • 20 % van de installatiekosten voor een woning met een KI tot 750 euro
 • 15 % van de installatiekosten voor een woning met een KI tussen 751 euro en 1250 euro
 • 10 % van de installatiekosten voor een woning met een KI boven de 1250 euro ( KI = het niet-geïndexeerde basis kadastraal inkomen )
 • maximaal 250 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier vergezeld van:
  • een voor éénsluidend afschrift van de eigendomsakte van de premiewoning
  • een voor éénsluidend afschrift van het aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing
  • een voor éénsluidend afschrift van de facturen die betrekking hebben op de werken
  • een voor éénsluidend afschrift van de betalingswijzen
  • een verklaring van de ouderdom van de woning

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Borgloon.
Officiële benaming: Premie inbraakbeveiliging in particuliere woningen.
Laatste update fiche: 25/03/2009.