Sanitaire premie (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sanitaire premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Lievens-Houtem biedt een sanitaire premie voor personen die een woning bewonen met verouderd of ontoereikend sanitair. Met deze premie wil de gemeente verzekeren dat al haar inwoners kunnen beschikken over de basis woonbehoeften en een behoorlijke huisvestiging.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Sint-Lievens-Houtem
 • voor het plaatsen van een bad, wc, waterleiding of het binnenbrengen van de waterleiding
 • u moet beantwoorden aan de voorwaarden van één van de categorieën in tabel onder 'bedrag'

Aanvragen

Waar?

Gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Hoe?

U moet de premie aanvragen voor de start van de werken. Neem hiervoor contact op met de Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Bedrag?

De premie varieert volgens de categorie van aanvrager of begunstigde, en volgens het soort comfort dat voorzien wordt:

Categorie Bad WC Waterleiding

      Voorwaarden

Personen met recht op een verhoogde verzekerings-tegemoetkoming 500 euro 125 euro 500 euro
 • recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (vroegere WIGW-statuut)
 • KI max. 745 euro
 • woning van voor 1965
eigenaar/bewoner 370 euro 75 euro 500 euro
 • KI max. 745 euro
 • woning van voor 1965
eigenaar/bewoner en minstens 60 jaar op de datum van de aanvraag 500 euro 75 euro 500 euro
 • KI max. 745 euro
 • woning van voor 1965
eigenaar/verhuurder 370 euro 75 euro 500 euro
 • huurwoningen met een max. huurprijs van 300 euro op de datum van aanvraag
 • woning van voor 1965
 • een onderhandse huurovereenkomst
 • huidige huurprijs gedurende 2 jaar ongewijzigd laten
huurder 370 euro 75 euro 500 euro
 • woning van voor 1965
 • huurwoningen met een max. prijs van 300 euro bef op de datum van aanvraag
 • een onderhandse huurovereenkomst
 • schriftelijke toestemming verhuurder
 • overeenkomst tonen huurder
 • verhuurd om huidige huurprijs gedurende 2 jaar ongewijzigd te laten
huurder en minstens 60 jaar op de datum van de aanvraag 500 euro 75 euro 500 euro
 • woning van voor 1965
 • een onderhandse huurovereenkomst
 • schriftelijke toestemming verhuurder
 • overeenkomst tonen huurder-verhuurder om huidige huurprijs gedurende 2 jaar ongewijzigd te laten
eigenaar (bewoner en verhuurder) factuurbedrag met max. van 300 euro
 • KI max. 745 euro
 • woning van voor 1965

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • u moet aan de hand van officiële bewijsstukken kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden van uw categorie beantwoordt

Contacteer

Organisatie Gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Adres Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel 053 60 72 48
Fax 053 62 84 14
Website Gemeente Sint-Lievens-Houtem - website
E-mail huisvesting@sint-lievens-houtem.be
Openingsuren elke werkdag van 8.30 tot 11.30 u.
donderdag van 18.00 tot 20.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn.
Officiële benaming: Sanitaire premie.
Laatste update fiche: 03/09/2009.