Socio-culturele participatie - pretcheque (Cultuur, Sport, Vrijetijdsbesteding, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Socio-culturele participatie - pretcheque

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Kortenberg biedt haar cliënten een Pretcheque aan. Met deze toelage wil het OCMW haar cliënten motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele evenementen.

Voorwaarden

 • voor alle inwoners van Groot-Kortenberg
 • cliënt zijn van het OCMW
 • inkomen onder een bepaalde inkomensgrens
 • de Pretcheque kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:
  • lidgelden voor verenigingen
  • deelname aan bos- of sneeuwklassen
  • bezoeken aan musea, theater
  • het volgen van een computercursus
 • de Pretcheque mag niet gebruikt worden voor:
  • zonnebankbeurten
  • het huren van een film
  • cafésporten

Aanvragen

Waar?

OCMW Kortenberg - Sociale Dienst

Hoe?

Om de Pretcheque te verkrijgen, wendt u zich tot de Sociale Dienst van het OCMW Kortenberg.

Bedrag?

40 euro per gezinslid per werkingsjaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • inkomensbewijs
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijs van huidige inkomsten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de welzijnshuis Kortenberg.
Officiële benaming: Toelage socio-culturele participatie voor cliënten OCMW.
Laatste update fiche: 23/08/2007.