Socio-culturele participatie - toelage (Cultuur, Sport, Vrijetijdsbesteding, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Socio-culturele participatie - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Kortenaken keert een toelage uit voor sociale en culturele participatie. Het OCMW komt tussen in lidgelden van verenigingen, inkomkaarten, kampen en andere activiteiten voor schoolgaande kinderen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Kortenaken
  • voor cliënten van het OCMW Kortenaken

Aanvragen

Waar?

OCMW Kortenaken - Sociale Dienst

Hoe?

Als u de toelage wil verkrijgen, wendt u zich tot de Sociale Dienst van het OCMW Kortenaken.

Bedrag?

  • 100% van de kostprijs van een inkomkaart
  • of het lidgeld met max. bedragen per cliënt en per jaar

Meebrengen

    Een bewijs van deelname aan sociale en culturele participatie, bijvoorbeeld:
  • bewijs van inschrijving voor een activiteit, vereniging
  • bewijs van betaling van lidgeld
  • een inkomkaart

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kortenaken.
Officiële benaming: Toelage uit voor sociale en culturele participatie.
Laatste update fiche: 23/08/2007.