Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders (Gezinnen, Overlijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Tielt biedt een tegemoetkoming in de begrafeniskosten van oud-strijders en weggevoerden.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Tielt
 • voor personen die door de Federale Overheidsdienst Landsverdediging of Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een officieel militair of burgerlijk statuut hebben gekregen:
  • oud-strijders
  • weggevoerden
  • ...

Aanvragen

Waar?

Stad Tielt - Dienst Bevolking

Hoe?

U dient het daarvoor bestemde formulier in bij de Dienst Bevolking binnen de 2 maanden na het overlijden.

Bedrag?

100 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijsstukken die aantonen dat de overledene behoort tot één van de categorieën die recht geven op deze tegemoetkoming bijvoorbeeld:
  • lidmaatschap van een erkende oudstrijdersgroepering,?
  • attest van de Federale Overheidsdienst Landsverdediging of Sociale Zekerheid

Contacteer

Organisatie Stad Tielt - Dienst Bevolking
Adres Markt 13
8700 Tielt
Tel 051 42 81 11
Website Stad Tielt - website
E-mail bevolking@tielt.be
Openingsuren    elke werkdag van 9.00 u. tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 u.
zaterdag van 10.00 tot 12.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Tielt.
Officiële benaming: Begrafeniskosten van oud-strijders en weggevoerden.
Laatste update fiche: 23/11/2011.