Vakantietoelage voor personen met een handicap (Vakantiewerking, Personen met een handicap, Invaliden, Vakanties) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vakantietoelage voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners met een handicap krijgen van de gemeente Aalter een vakantietoelage. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten van een aangepast vakantieverblijf.

Voorwaarden

U woont in Aalter u bent er ingeschreven op 1 januari van het lopende jaar en de persoon met een handicap behoort tot een van volgende categorieën:

 • categorie 1: het kind met een handicap is hoogstens 14 jaar en:
  • ofwel heeft een handicap van minstens 50 %
  • ofwel scoort minstens 4 punten in de eerste pijler
  • ofwel scoort minstens 6 punten op de drie pijlers samen
 • categorie 2: de jongere met een handicap is tussen 14 en 21 jaar en:
  • ofwel heeft een handicap van minstens 50 %
  • ofwel scoort minstens 4 punten in de eerste pijler
  • ofwel scoort minstens 6 punten op de drie pijlers samen
 • categorie 3: kinderen of jongeren die thuis verzorgd worden en op 31 december van het jaar waarin de toelage toegekend wordt hoogstens 21 jaar worden krijgen een bijkomende premie
 • categorie 4: de persoon met een handicap is ouder dan 21 jaar en:
  • ofwel heeft een handicap van minstens 65%
  • ofwel scoort minstens 7 punten

Aanvragen

Waar?

Gemeente Aalter - Balie

Hoe?

U vraagt de premie aan via het aanvraagformulier van het E-loket van de website van de gemeente Aalter of u vraagt het op bij de balie.

U dient de aanvraag samen met de nodige documenten vóór 31 december van het lopend jaar in bij de balie van het gemeentehuis.

U kunt slechts één vakantievergoeding per persoon met een handicap aanvragen.

Bedrag?

U ontvangt:

 • voor een kind van categorie 1 per jaar 62 euro
 • voor een jongere van categorie 2 per jaar 75 euro
 • voor een kind of jongeren van categorie 3 per jaar bijkomend 18,50 euro
 • voor een persoon van categorie 4 per jaar 124 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ofwel een kopie van de beslissing van de bevoegde commissie betreffende invaliditeitspercentage of toegekende punten en
 • ofwel een attest van de Vrederechter
 • ofwel een attest van verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Aalter - Gemeentehuis Aalter.
Officiële benaming: Vakantietoelage voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 22/05/2012.