Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Wichelen kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevend persoon verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Wichelen die thuis een zorgbehoevend familielid gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 21 jaar of ouder
  • is echtgenoot / echtgenote of familie tot in de derde graad van de mantelzorger
  • woont sinds 1 januari van het aanvraagjaar in bij de mantelzorger
  • is zwaar zorgbehoevend:
   • minstens score B op de Katz-schaal
   • minstens score 35 op de BEL-profielschaal
   • minstens score 15 op de medisch-sociale schaal van de integratietegemoetkoming
   • minstens score C op evaluatieschaal tegemoetkoming dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf
   • bijkomende kinderbijslag (66% invaliditeit) en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid van het kind
 • het netto-belastbaar gezinsinkomen van de mantelzorger is niet hoger dan 30.000 euro, te verhogen met 1.000 euro per inwonend persoon. Het inkomen van de zorgbehoevende wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van het gezinsinkomen.

Aanvragen

Waar?

Gemeentebestuur Wichelen

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor is een aanvraagformulier ter beschikking bij het gemeentebestuur. De aanvraag wordt onderzocht door de sociale dienst van het OCMW, dat een advies formuleert. Na goedkeuring ontvangt u het recht vanaf de eerste maand volgend op de aanvraagdatum.

Bedrag?

 • 50 euro per maand voor de verzorging van 1 zorgbehoevende
 • 75 euro per maand voor de verzorging van 2 of meer zorgbehoevenden in hetzelfde gezin

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • één van de attesten van zorgbehoevendheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Wichelen.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 16/07/2007.