Incontinentie- en stomapatiënten - toelage (Nierpatiënten, Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie- en stomapatiënten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zoersel kent een jaarlijkse toelage toe aan personen met incontinentie en stoma-patiënten.

Voorwaarden

  • op 1 januari ingeschreven zijn in de gemeente Zoersel
  • voor personen met incontinentie of stoma-patiënten

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zoersel - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt deze toelage voor 1 september schriftelijk aan bij de Dienst Financiën van de gemeente.

Bedrag?

25 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • medisch attest incontinentie of stoma

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zoersel - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Incontinentie- en stomapatiënten - toelage.
Laatste update fiche: 25/11/2008.