Onbebouwde percelen - toelage (Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onbebouwde percelen - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zoersel kent een toelage toe aan inwoners jonger dan 35 jaar die eigenaar zijn van één onbebouwd en belast perceel.

Voorwaarden

  • op 1 januari ingeschreven zijn in de gemeente Zoersel
  • u bent jonger dan 35 jaar (op 1 januari)
  • u bent eigenaar van één onbebouwd perceel waarop u belasting op onbebouwde percelen moet betalen
  • u beschikt buiten het belaste perceel over maximaal één ander onroerend eigendom dat u zelf bewoont

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zoersel - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt deze toelage aan op het aangifteformulier voor de belasting op onbebouwde percelen dat u jaarlijks ontvangt.

Bedrag?

200 euro


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zoersel - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Onbebouwde percelen - toelage.
Laatste update fiche: 25/11/2008.