Rookmelder (Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rookmelder

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Iedereen die in Dendermonde gedomicilieerd is kan een gratis rookmelder laten plaatsen in de woning. Een rookmelder verwittigt de bewoners indien er brand is en kan op die manier uw leven redden.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Dendermonde
  • voor uw hoofdverblijf
  • één rookmelder per woning

Aanvragen

Waar?

Stad Dendermonde ? Dienst Huisvesting

Hoe?

U vraagt de rookmelder aan bij de Dienst Huisvesting of via het digi-loket van Dendermonde. De plaatsing van de rookmelder gebeurt door de Technische Uitvoeringsdienst van de stad. De volgorde van plaatsing wordt bepaald door het bouwjaar en het kadastraal inkomen van uw woning. De dienst neemt op voorhand contact op om het tijdstip van de plaatsing af te spreken.

Bedrag?

De rookmelder en de plaatsing ervan is gratis

Meebrengen

identiteitskaart

Bijkomende informatie

Daarnaast geeft het Stadsbestuur vanaf 1 september 2005 een premie voor wie maatregelen treft die CO-vergiftiging kunnen voorkomen. Hiermee wordt bedoeld: het bouwen, herstellen of aanpassen van een rookafvoerkanaal. Er wordt een vast premiebedrag van 250 euro toegekend voor werken met een minimale kostprijs van 1000 Euro. Alle voorwaarden zijn terug te vinden in de brochure te verkrijgen bij de dienst huisvesting.

Contacteer

Organisatie Stad Dendermonde - Dienst Huisvesting
Adres Administratief Centrum
Franz Courtensstraat 11
9200 Dendermonde
Tel 052-25 11 18
Fax 052-25 11 24
E-mail huisvesting@dendermonde.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00 tot 12u30
woensdag van 14u00 tot 19u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Dendermonde.
Officiële benaming: Rookmelder.
Laatste update fiche: 17/07/2007.