Inbraakpreventiepremie (Wonen, Huisvesting, Inbraakpreventie, Veiligheid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inbraakpreventiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Dendermonde kent een premie toe aan inwoners die willen investeren in een fysische woonbeveiliging van hun woning.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Dendermonde
 • eigenaars of huurders van een private woning of appartement (nieuwbouw komt niet in aanmerking)
 • een maximum netto belastbaar gezinsinkomen (van 2 jaar voor de aanvraagdatum) van 29.747 euro, te verhogen met 992 euro per persoon ten laste
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van de woning is ten hoogste 1.116 euro
 • de kostprijs (aankoop en/of installatie) bedraagt minimum 99 euro en de genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak verkleinen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • alle mechanische inbraakwerende maatregelen zoals veiligheidscilinders, opzetsloten, rolluikbeveiliging, veiligheidsglas, enz.
 • de installatie van veiligheidsverlichting (permanent brandende verlichting of schrikverlichting) is toegelaten.
 • alle gevelopeningen (deuren, ramen, koepels, garages, ...) die rechtstreeks toegang verschaffen tot de woning moeten in dezelfde mate beveiligd worden.
 • niet voor alarmsystemen of andere elektronische systemen (met uitzondering van video-parlofonie)

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Dendermonde

Hoe?

U vraagt de premie schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen met het aanvraagformulier te bekomen op het Sociaal Huis (of met dit webformulier). De preventieambtenaar voert de administratieve controle uit van alle bewijsstukken (inkomen, kadastraal inkomen) en verwittigt de techno-preventieve adviseur (politie). Ten laatste 9 maanden na de aanvraag moet de aanvrager de originele facturen bezorgen aan de de preventieambtenaar.

Let op : voorafgaand aan de aankoop en/of de installatie van de beveiligings-maatregelen is het advies van de techno-preventieve adviseur verplicht.

Bedrag?

 • 50% van de aankoop- en/of installatiekosten (BTW inbegrepen), met een maximum van 496 euro per woning
 • Er kan slechts éénmaal per woning een premie worden toegekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet personenbelasting
 • bewijs kadastraal inkomen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Dendermonde.
Officiële benaming: Inbraakpreventiepremie.
Laatste update fiche: 08/08/2008.