Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Dendermonde voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Dendermonde
 • het kind met de handicap
  • is niet ouder dan 21 jaar
  • is gerechtigd op verhoogde kinderbijslag
  • verblijf niet in een internaat

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Dendermonde

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij het Sociaal Huis van Dendermonde. De vergoeding is gebaseerd op het puntenaantal dat aan het kind werd toegekend in het kader van de verhoogde kinderbijslag.

Bedrag?

Oud evaluatiesysteem verhoogde kinderbijslag (KB 3 mei 1991)

 • invaliditeitsgraad van 66% of 0 tot en met 3 punten: 75 euro
 • 4 tot en met 6 punten: 124 euro
 • 7 tot en met 9 punten: 174 euro

Nieuw evaluatiesysteem verhoogde kinderbijslag (KB 28 maart 2003)

 • 4 punten in pijler 1 of 6 tot 11 punten in de drie pijlers samen: 75 euro
 • 12 tot en met 17 punten in de drie pijlers samen: 124 euro
 • 18 of meer punten in de drie pijlers samen: 174 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van het kinderbijslagfonds

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Dendermonde.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 08/08/2008.