Sociale Dienst - OCMW Harelbeke (OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale Dienst - OCMW Harelbeke

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Naast de toekenning van het leefloon en andere financiële steun kan men op de sociale dienst van het OCMW terecht voor diverse hulpverlening, onder meer:

  • een tussenkomst in de verblijf- en medische kosten van personen die verblijven in een woon- en zorgcentrum en die over onvoldoende eigen middelen beschikken
  • arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden die niet kunnen deelnemen aan reguliere of semi-reguliere tewerkstelling
  • het verstrekken van een ? in maandelijkse schijven terug te betalen ? bank- of huurwaarborg bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een woning of flat
  • tijdelijke opvang in een crisiswoning van het OCMW voor mensen in een noodsituatie
  • in orde stellen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • thuiszorg: de thuiszorgcoördinator beschikt over een overzicht van de mogelijkheden in de thuiszorg en kan samen met de cliënt en/of familie nagaan welke hulp het meest passend is

Voorwaarden

  • voor inwoners van Harelbeke in begeleiding bij het OCMW

Aanvragen

U komt bij het onthaal van het OCMW voor een gesprek met de sociale dienst. Vervolgens wordt u een maatschappelijk werker toegewezen, die samen met u uw sociaal-financiële situatie bekijkt. De verder begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.

Voor een aantal diensten is een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst nodig. Uw maatschappelijk werker maakt dan een verslag en formuleert een voorstel, op basis waarvan dit comité een beslissing neemt. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • overzicht van inkomsten en uitgaven

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de zorgbedrijf Harelbeke - Lokaal Dienstencentrum De Parette.
Officiële benaming: Sociale Dienst – OCMW Harelbeke.
Laatste update fiche: 22/04/2009.