Kansenpas (Vrije Tijd, Cultuur, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kansenpas

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Sint-Niklaas biedt gezinnen met een laag inkomen een Kansenpas. Deze pas geeft korting op inkom, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door het Stadsbestuur Sint-Niklaas en door lokale verenigingen of sociale organisaties (verhuis, maaltijden, stedelijke kinderopvang).

Voorwaarden

 • u woont in Sint-Niklaas of een deelgemeente er van en u of uw gezin:
  • ofwel is in begeleiding voor een hoge schuldenlast bij het OCMW
  • ofwel heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut in het stelsel van de ziekteverzekering
 • u hebt slechts één woning in bezit hebben met een kadastraal inkomen van hoogstens 1.200 euro + 172 euro per persoon ten laste. U bewoont deze woning.

Wanneer u recht hebt op

 • ofwel de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
 • ofwel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • ofwel de iInkomensgarantie voor ouderen

vraagt u best uw kansenpas aan bij het OCMW. Het OCMW kan dan nagaan of u eventueel in aanmerking komt voor bijkomende steun.

Aanvragen

Waar?

Stad Sint-Niklaas - Sociale Dienst of OCMW Sint-Niklaas

Hoe?

U vraagt uw kansenpas aan samen met alle nodige documenten bij de Sociale Dienst van de Stad Sint-Niklaas.

Bedrag?

Een Kansenpas geeft recht op kortingen op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door de Stad Sint-Niklaas en door lokale verenigingen of sociale organisaties (verhuis, maaltijden, stedelijke kinderopvang).

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een recente pasfoto
 • bewijs van inkomen:
  • ofwel een attest verhoogde tegemoetkoming of attest OMNIO
  • ofwel, naargelang het geval, attesten van mutualiteit, OCMW, CAW, schuldbemiddelaar, Rijksdienst voor Pensioenen, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
 • voor aanvragers die eigenaars zijn van een woning een aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (grondlasten)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Sint-Niklaas.
Officiële benaming: Kansenpas.
Laatste update fiche: 18/04/2012.