Personenalarmsysteem (Personenalarmsysteem, personenalarm) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U ontvangt van de stad Leuven een tussenkomst in de huurprijs van een personenalarm. U draagt dan altijd een zendertje. In geval van nood  stuurt u daarmee een signaal naar een alarmcentrale. Deze waarschuwt één van de personen die zich bereid hebben verklaard om te helpen.

Voorwaarden

U woont in Leuven en:

 • u huurt een personenalarmsysteem bij één van de erkende leveranciers van alarmsystemen (Christelijke Mutualiteit, Partena, Global Care nv, Liberale Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit, Vlaams Neutraal Ziekenfonds)
 • voor 2017 bedraagt uw netto maandinkomen hoogstens:
  • 1.815,85 euro als alleenstaande
  • 2.042,84 euro als gezin 
(bedragen geldig vanaf januari 2017)

Aanvragen

 

Waar?

Stad Leuven – directie sociale zaken

Uw erkende leverancier

Hoe?

 • u downloadt het aanvraagformulier (pdf) of vraagt het aanvraagformulier aan bij:
  • ofwel de directie sociale zaken van de stad Leuven
  • ofwel uw erkende leverancier
 • u dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij  de directie sociale zaken
 • de toelage wordt verrekend via uw leverancier

Bedrag?

U ontvangt een tussenkomst die afhangt van:

 • de huurprijs van uw alarmtoestel
 • uw inkomen

Meebrengen

Bijkomende informatie

Website stad Leuven - personenalarmsysteem

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Leuven.
Officiële benaming: Tegemoetkoming in de kosten voor het huren van een personenalarmeringssysteem.
Laatste update fiche: 30/06/2017.