Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lochristi kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een hulpbehoevend bejaard familielid verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Lochristi
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevend bejaard familielid gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 75 jaar of ouder
  • is familie tot in de twee graad van de mantelzorger
  • is werkelijk zorgbehoevend (*)
  • woont in bij de mantelzorger

(*) Verzorging en hulp nodig hebben bij de dagelijkse handelingen. Dit wil zeggen dat twee van volgende aandoeningen op de bejaarde van toepassing moeten zijn: - bedlegerig zijn - zich niet alleen kunnen verplaatsen - hulp nodig hebben bij het eten en/of toilet - incontinent zijn Ofwel moet de bejaarde een psychische stoornis of dementie hebben.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lochristi ? Dienst Bevolking

Hoe?

U meldt zich aan bij de bevolkingsdienst van de gemeente voor het opstellen van het dossier. De aanvraag zelf moet tussen 1 januari en 31 maart volgend op het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen

Bedrag?

12,50 euro per maand (jaarlijks uitbetaald)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bankrekeningnummer
 • de volgende attesten zijn beschikbaar op de bevolkingsdienst:
  • verklaring op eer dat bejaarde steeds en ononderbroken in het gezin van de aanvrager heeft verbleven
  • medisch attest van hulpbehoevendheid
  • uittreksel uit het bevolkingsregister

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lochristi.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie hulpbehoevende bejaarden.
Laatste update fiche: 23/07/2007.