Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lochristi kent een mantelzorgpremie toe aan inwoners die een persoon met een handicap verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • zowel de verzorger als de persoon met een handicap zijn inwoners van Lochristi
 • u verzorgt een persoon met een handicap
 • de persoon met een handicap:
  • heeft een invaliditeit van minimum 66%
  • verblijft niet in een rust- en verzorgingstehuis

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lochristi – Financiële Dienst

Hoe?

Voor de eerste aanvraag meldt u zich aan bij de financiële dienst van de gemeente om het aanvraagformulier op te maken. De volgende jaren wordt het formulier u in de maand juni toegestuurd.

Bedrag?

 • 100 euro per jaar voor een invaliditeit tussen 66% en 79%
 • 150 euro per jaar voor een invaliditeit van 80% of meer

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bankrekeningnummer
 • attest van invaliditeit van minimum 66% van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (voor de eerste aanvraag geldig op 1 mei van het aanvraagjaar)
 • aanvraagformulier (beschikbaar bij de financiële dienst
 • personen die reeds een toelage ontvangen krijgen dit ook toegestuurd in de loop van de maand juni)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lochristi.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie personen met een handicap.
Laatste update fiche: 23/07/2007.