Personen met een handicap - toelage hulpmiddelen of aanpassingspremie (OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personen met een handicap - toelage hulpmiddelen of aanpassingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lochristi kent een premie toe aan inwoners die hulpmiddelen aankopen of hun woning of wagen aanpassen ten voordele van personen met een handicap. Het moet gaan om een aankoop of aanpassing voor particulier gebruik.

Voorwaarden

 • de persoon met een handicap is inwoner van Lochristi
 • u ontvangt voor de aankoop of aanpassing ook een tussenkomst van ofwel:
  • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • het RIZIV - de mutualiteit

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lochristi – Bevolkingsdienst

Hoe?

U meldt zich aan bij de bevolkingsdienst van de gemeente met de originele factuur van aankoop of aanpassing en een bewijs van de tussenkomst. Ter plekke wordt dan een aanvraagformulier opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

 • 10% van de eigen bijdrage met een maximum van 500 euro per jaar
 • de eigen bijdrage is het factuurbedrag verminderd met het bedrag van de tussenkomst

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • originele factuur van aankoop of aanpassing
 • bewijs van de tussenkomst van het VAPH, het RIZIV of de mutualiteit

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lochristi.
Officiële benaming: Hulpmiddelen voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 02/08/2007.