Milieubelasting - terugbetaling (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Milieubelasting - terugbetaling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners van Maaseik ontvangen een teruggave van de algemene milieubijdrage.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Maaseik
  • WIGW (weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en alleenstaanden) met recht op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
  • gezinshoofden die het leefloon of financiële steun (wet 2 april 1965) ontvangen van het OCMW
  • gezinshoofden of alleenstaanden die gedurende heel het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar volledig werkloos waren
 • uw kadastraal inkomen is lager dan 745 euro (niet geïndexeerd)

Aanvragen

Waar?

Stad Maaseik ? Dienst Stadsontvangerij

Hoe?

U vraagt de teruggave aan binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. Samen met het aanslagbiljet ontvangt u een inlichtingenformulier dat u samen met de nodige attesten terugbezorgt aan de Dienst Stadsontvangerij.

Bedrag?

62 euro teruggave (50 % van de algemene milieubelasting)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • inlichtingenformulier
 • afhankelijk van uw categorie: attest van het ziekenfonds, OCMW of de werkloosheidsdienst
 • een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing
 • een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet betreffende de personenbelasting

Contacteer

Organisatie Stad Maaseik - Stadsontvangerij
Adres Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
Tel 089 56 05 60
Fax 089 56 05 61
Website Stad Maaseik - website
E-mail stad.maaseik@maaseik.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00 tot 12u00
dinsdag van 14u00 tot 16u00
woensdag van 14u00 tot 16u00 (niet in juli en augustus)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Maaseik.
Officiële benaming: Teruggave van de algemene milieubijdrage.
Laatste update fiche: 30/08/2007.