Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Merksplas voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Merksplas
  • het kind met de handicap:
    • is niet ouder dan 20 jaar
    • heeft recht op verhoogde kinderbijslag wegens invaliditeit
    • verblijft dagelijks thuis (niet opgenomen in een instelling)

Aanvragen

Waar?

OCMW Merksplas – Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de medisch-pedagogische toelage aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

375 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van verhoogde kinderbijslag of attest van invaliditeit van meer dan 66%

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merksplas.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 23/07/2007.