Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Merksplas kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevend inwoner verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor personen en gezinnen die een zorgbehoevend inwoner van Merksplas gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder en zorgbehoevend waartoe men aan één volgende criteria moet voldoen:
   • bedlegerig
   • hulp nodig hebben bij het eten
   • hulp nodig hebben bij het dagelijks toilet
   • stoelvast zijn
   • dagelijks toezicht of de aanwezigheid van derden nodig hebben
  • of is 21 jaar of ouder en voldoet aan één van volgende criteria:
   • gestoord in de oriënteringszin voor tijd en ruimte
   • dagelijks toezicht of de aanwezigheid van derden nodig hebben
  • is niet in een gespecialiseerde instelling opgenomen
  • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (voorkeursregeling) of heeft hier enkel geen recht op omdat men niet aan de inkomensvoorwaarde voldoet

Aanvragen

Waar?

OCMW Merksplas ? Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 31 januari volgend op het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De aanvraag loopt via de sociale dienst van het OCMW, waar ook een aanvraagformulier beschikbaar is.

Bedrag?

3 euro per dag met een maximum van 120 dagen per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs van inschrijving in Merksplas
 • medisch attest waaruit de zorgbehoevendheid blijkt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merksplas.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 23/07/2007.