Schoolonkosten - toelage (Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schoolonkosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Met de onderwijscheques komt de stad Oostende tussen in de schoolkosten van inwoners met een laag inkomen.

Voorwaarden

U woont in Oostende en:

 • uw bruto gezinsinkomen bedraagt hoogstens 16.306,86 euro, te verhogen met 3.018,84 euro per persoon ten laste
 • u kunt de cheques gebruiken voor leerlingen en:
  • die het vorige en het huidige schoooljaar in Oostende onderwijs volgen (met uitzondering van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs)
  • die lager, secundair of deeltijds onderwijs volgen

Aanvragen

Waar?

Stad Oostende - De Wegwijzer (Huis van het Kind)

Hoe?

U vraagt de cheques aan tussen 18 augustus 2014 en 29 mei 2015 bij De Wegwijzer.

Bedrag?

Een onderwijscheque kost 2 euro en heeft een waarde van 10 euro die u op school kan besteden

 • het aantal onderwijscheques dat men kan aankopen is beperkt:
  • lager onderwijs: 4 cheques
  • eerste graad secundair onderwijs: 6 cheques
  • tweede en derde graad secundair onderwijs en deeltijds onderwijs: 8 cheques

 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet inkomsten 2012 - aanslagjaar 2013 OF attest budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling, leefloon,...
 • Inschrijvingsbewijs voor schooljaar 2014-2015
 • Bewijs van schoolaanwezigheid in het schooljaar 2013-2014

Bijkomende informatie

http://www.oostende.be/product.aspx?id=11057
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Oostende.
Officiƫle benaming: Onderwijscheques.
Laatste update fiche: 08/12/2014.