Sociaal pedagogische toelage Lovendegem (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging, sociaal pedagogische toelage, personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage Lovendegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW / Sociaal Huis van Lovendegem geeft een toelage aan de ouder (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich neemt.

Worden uitgesloten: professionele opvoeder, echtgeno(o)t(e)/partner, descendenten van de persoon met een handicap.

Voorwaarden

 • de handicap moet bewezen worden met een attest:
  • voor personen onder de leeftijd van 21 jaar: de aanvrager geniet een bijkomende kinderbijslag voor het kind met een invaliditeitsgraad van minstens 66% (oude regeling) of minstens 4 punten op de 1ste pijler (nieuwe regeling).
  • voor personen boven de leeftijd van 21 jaar:
   • ofwel voldoet de persoon met een handicap aan de medische voorwaarde van de inkomensvervangende tegemoetkoming of is minstens categorie 2 (vanaf 9 punten) van de  integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • ofwel heeft de persoon met een handicap een invaliditeitsgraad van minstens 66% volgens de oude wetgeving Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
 • de aanvrager neemt op permanente wijze de opvoeding en de thuiszorg van het kind/persoon met een handicap op zich
 • de aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente en moeten eveneens vanaf 1 januari aan hogervermelde voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Waar?

OCMW / Sociaal Huis Lovendegem.
Verantwoordelijke: Marieke Hugaert - sociale dienst

Hoe?

U neemt contact op met de verantwoordelijke, die u een aanvraagformulier opstuurt. Dit dient u ingevuld terug te bezorgen samen met een geldig attest van invaliditeit.

Bedrag?

De toelage bedraagt maximum 375 euro per jaar per persoon met een handicap (bedrag geldig op 20 mei 2010).

Meebrengen

 • geldig aanvraagformulier
 • attest van invaliditeit 

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lievegem - gemeentehuis Lovendegem.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 26/07/2011.