Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Martens-Latem voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de opvoeding en verzorging van een ongehuwd kind met een handicap. Ook erkende instelling die de opvoeding en verzorging van gehandicapte personen, gedomicilieerd in Sint-Martens-Latem, op zich nemen krijgen een sociaal pedagogische toelage

Voorwaarden

  • voor inwoners van Sint-Martens-Latem
  • het kind heeft een handicap van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

Gemeente Sint-Martens-Latem - Rekendienst

Hoe?

Opvoeding thuis:
U vraagt de toelage schriftelijk aan voor het einde van het jaar. Samen met de aanvraag moet een bewijs van handicap verstuurd worden, de aanvraag moet niet hernieuwd worden gedurende de geldigheidstermijn van dit bewijs. In geval van overlijden dient het College van Burgemeester en Schepenen verwittigd te worden.

Opvoeding in een instelling:
De toelage aan een instelling moet schriftelijk aangevraagd worden voor het einde van het jaar en vergezeld zijn van een bewijs van verblijf. De gehandicapte dient wel minimum 6 maanden van het betrokken jaar in de instelling te verblijven.

Bedrag?

  • toelage opvoeding thuis: 150 euro per kind per jaar en berekend op maandbasis (iedere begonnen maand wordt beschouwd als rechtgevend)
  • toelage opvoeding in een instelling: 50 euro per persoon per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van een handicap van minstens 66 %

Contacteer

Organisatie Gemeente Sint-Martens-Latem - Rekendienst
Adres Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
Tel 09-282 17 20
Fax 09-282 17 11
Website gemeente Sint-Martens-Latem - website
E-mail chantal.decraene@sint-martens-latem.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00 (telefonisch in de namiddag)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Martens-Latem.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 30/07/2007.