Nutsvoorzieningen - toelage (Huisvesting, Nutsvoorzieningen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Nutsvoorzieningen - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Martens-Latem kent een gemeentelijke tegemoetkoming voor nutsvoorzieningen toe aan bepaalde inwoners van de gemeente.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Sint-Martens-Latem
 • gezinnen met minimum 3 kinderen ten laste en een netto belastbaar gezinsinkomen van maximum 50.000 euro per jaar
  • kinderen ten laste: kinderen waarvoor op 1 januari van het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft kinderbijslag wordt ontvangen
  • kinderen met een handicap van minimum 66% worden dubbel geteld
 • ouder(s) of alleenstaanden met een handicap van minstens 66%
  • deze handicap moet blijken uit een getuigschrift afgeleverd door de bevoegde diensten, waaruit de handicap blijkt
  • gehandicapte echtgenoten die deel uitmaken van hetzelfde gezin kunnen samen slechts 1 tegemoetkoming per jaar ontvangen
 • gepensioneerden die sinds 1 januari van het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft een rust- of overlevingspensioen of een pensioen ingevolge de wetgeving op het gewaarborgd gezinsinkomen genieten waarvan het totale ontvangen bedrag niet hoger is dan 25.000 euro per jaar (jaarlijks aan te passen aan het indexcijfer).
  • gepensioneerden die deel uitmaken van hetzelfde gezin kunnen samen slechts 1 tegemoetkoming per jaar ontvangen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Sint-Martens-Latem - Rekendienst

Hoe?

De aanvraag moet jaarlijks voor 30 juni ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag gebeurt op een daartoe bestemd formulier dat verschijnt in het infoblad 'INFORMATIEF" van de gemeente in de maand mei en moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken.

Bedrag?

 • gezinnen met minimum 3 kinderen ten laste: 75 euro + 15 euro per kind ten laste
 • gehandicapte ouders of alleenstaanden: 75 euro + 25 euro per kind ten laste
 • gepensioneerden: 75 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • voor de gezinnen met minimum 3 kinderen ten laste en voor gepensioneerden:
  • kopie van het aanslagbiljet personenbelasting van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft
 • voor gehandicapte kinderen, ouder(s) of alleenstaanden:
  • een getuigschrift afgeleverd door de bevoegde diensten waaruit de handicap blijkt

Contacteer

Organisatie Gemeente Sint-Martens-Latem - Rekendienst
Adres Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
Tel 09-282 17 20
Fax 09-282 17 11
Website Gemeente Sint-Martens-Latem - website
E-mail chantal.decraene@sint-martens-latem.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00 (telefonisch in de namiddag)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Martens-Latem.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke tegemoetkoming inzake nutsvoorzieningen.
Laatste update fiche: 30/07/2007.