Inbraakpreventiepremie (Wonen, Huisvesting, Inbraakpreventie, Veiligheid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inbraakpreventiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Martens-Latem kent een subsidie toe voor inbraakpreventie in particuliere woningen.

Voorwaarden

voor woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem

Aanvragen

Waar?

Politiezone Schelde-Leie - Afdeling Sint-Martens-Latem

Hoe?

U vraagt voorafgaand een techno-preventief advies aan bij de lokale politie. Het aanvraagformulier hiervoor is beschikbaar bij de politie. Ten laatste 12 maanden na het verleende advies moet u een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur (gedateerd na advies) overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

De premie bedraagt:

  • 25% op de gemaakte kosten voor een nieuw cilinderslot, geplaatst door een schrijnwerker of andere ambachtsman met een maximum van 13 euro per slot
  • 25% voor een nieuw cilinderslot, geplaatst zonder tussenkomst van een ambachtsman met een maximum van 6,50 euro per slot
  • 25% voor een rosas, geplaatst door een schrijnwerker of andere ambachtsman met een maximum van 13 euro per rosas
  • 25% voor een rosas, geplaatst zonder tussenkomst van een schrijnwerker of andere ambachtsman met een maximum van 6,50 euro per rosas
  • 25% op andere dan hierboven opgesomde beveiligingswerken (vensterkrukken, schrikverlichting, schuifgrendel, ingebouwde grendels e.a.) met een maximum van 100 euro per woning

Deze premies kunnen gecumuleerd worden tot maximaal 125 euro per woning. Indien één van de bewoners ouder dan 60 jaar is, wordt de totale subsidiepremie verdubbeld met een maximum van 125 euro. De premie wordt berekend op de bedragen exclusief BTW.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • na het advies: aankoop- en/of installatiefactuur

Contacteer

Organisatie Politiezone Schelde-Leie - Afdeling Sint-Martens-Latem
Adres Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
Tel 09-282 17 50
Fax

09-282 17 51

Organisatie Gemeente Sint-Martens-Latem - Rekendienst
Adres Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
Tel 09-282 17 20
Fax 09-282 17 11
Website Gemeente Sint-Martens-Latem - website
E-mail chantal.decraene@sint-martens-latem.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00 (telefonisch in de namiddag)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Martens-Latem.
Officiële benaming: Inbraakpreventie: premie.
Laatste update fiche: 24/10/2007.