Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders (Gezinnen, Overlijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Aalst verleent een tussenkomst voor de begrafeniskosten aan de erfgenamen van oud-strijders, politieke gevangenen, weggevoerden en erkende weerstanders. De erfgenamen of derden die de kosten van de begrafenis hebben betaald, kunnen deze vergoeding aanvragen.

Voorwaarden

De vergoeding wordt gebruikt om de kosten van een begrafenis te helpen dragen voor inwoners van Aalst die tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog hebben gevochten en geleden:

 • oud-strijders
 • politieke gevangen
 • weggevoerden
 • erkende weerstanders

Aanvragen

Waar?

Stadsbestuur Aalst - Dienst Sociale Zaken

Wanneer?

Openingsuren van het Stadsbestuur Aalst - Dienst Sociale Zaken:

 • maandag, dinsdag en donderdag: 08u30 - 11u30 en 13u30 - 16u30
 • woensdag: 08u30 - 11u30 en 13u30 - 18u30
 • vrijdag: 08u30 - 12u00

Hoe?

U wendt zich tot de Dienst Sociale Zaken van Aalst waar de nodige formulieren ter beschikking zijn om de tussenkomst aan te vragen

Bedrag?

25 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een uittreksel van het overlijden
 • een kaart of getuigschrift waaruit de erkenning blijkt als oud-strijder, politieke gevangene, weggevoerde of erkende weerstander
 • als een derde de tussenkomst aanvraagt: de factuur van de begrafeniskosten, getekend voor voldaan)

Bijkomende informatie

Organisatie Stadsbestuur van Aalst - Dienst Sociale Zaken
Adres Grote Markt 3
9300 Aalst
Tel 053 73 22 87
Website Stad Aalst - Tussenkomst in de begrafeniskosten
E-mail socialezaken@aalst.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Aalst.
Officiƫle benaming: Tussenkomst in de begrafeniskosten.
Laatste update fiche: 08/07/2008.