Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Vorselaar voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die thuis een zorgbehoevend bejaard familielid verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Vorselaar
 • het zorgbehoevende familielid moet:
  • minstens 65 jaar oud zijn
  • verwant zijn de zorgverstrekker tot in de derde graad
  • inwonend zijn: zorgbehoevende en zorgverstrekker verblijven op hetzelfde adres
  • hulpbehoevend zijn
  • een inkomen hebben dat maximaal 2 keer het leefloon voor alleenstaanden bedraagt

Aanvragen

Waar?

Gemeente Vorselaar / OCMW Vorselaar

Hoe?

Het aanvraagdossier wordt, samen met een gemotiveerd advies van de sociale dienst van het OCMW, voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen dat over de toekenning beslist.

Bedrag?

50 euro per maand en per bejaarde

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs van hulpbehoevendheid ? een medisch getuigschrift van ofwel:
  • hulpbehoevendheid van minimum 12 punten
  • algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap, waaruit blijkt dat de betrokken bejaarde een ongeschiktheid van ten minste 66% vertoont
  • attest van zorgbehoevendheid van een dienst thuisverpleging, waarbij de betrokken bejaarde op de Katz-schaal een score van B of C heeft
 • een door de bejaarde ondertekende verklaring op eer betreffende zijn inkomen
 • een attest van de huisvesting in de gemeente waaruit blijkt dat aanvrager en bejaarde op hetzelfde adres wonen

Contacteer

Organisatie OCMW Vorselaar
Sis Goormans
Adres Markt 14
2290 Vorselaar
Tel 014-50 00 21
Fax 014-51 10 05
Website gemeente Vorselaar - website
E-mail sis.goormans@vorselaar.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00
maandag van 17u30 tot 19u30 (niet in juli en augustus)
woensdag van 14u00 tot 16u00 (niet in juli en augustus)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Vorselaar.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie - toelage voor thuisverzorging.
Laatste update fiche: 29/08/2007.