Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Baarle-Hertog biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen die thuis een kind met een zware fysieke of mentale handicap verzorgen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Baarle-Hertog
 • het kind met de handicap:
  • is niet ouder dan 18 jaar op 31 december van het jaar waarop de toelage betrekking heeft
  • heeft een invaliditeit van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

Gemeente Baarle-Hertog

Hoe?

U vraagt de toelage jaarlijks schriftelijk aan voor 1 oktober bij het gemeentebestuur. Bij uw aanvraag voegt u de vereiste documenten.

Bedrag?

123,95 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van invaliditeit:
  • een attest van verhoogde kinderbijslag
  • of een attest van de Vrederechter
  • of een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met betrekking tot de graad van de handicap

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Baarle-Hertog.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 02/08/2007.