Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Bierbeek kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevende verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Bierbeek
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is langdurig ziek (te bewijzen met een doktersattest)
  • of heeft een invaliditeit van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

OCMW Bierbeek – Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. Daarna komt er iemand van de Sociale Dienst van het OCMW langs om een kort verslag op te maken. Na goedkeuring van het dossier door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de toelage om de 6 maanden uitbetaald.

Bedrag?

 • 25 euro per maand voor één zorgbehoevende
 • 37,5 euro per maand voor een koppel
 • als de zorgbehoevende langer dan één maand niet thuis verblijft wordt de toelage geschorst
 • de toelage wordt om de 6 maanden uitbetaald

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • doktersattest
 • bewijs van invaliditeit: onder meer attest van verhoogde kinderbijslag of van toekenning van een toelage aan mindervaliden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Bierbeek.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 02/08/2007.