Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Boutersem kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevende verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Boutersem
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende gratis verzorgen
 • de betrokkene is zwaar zorgbehoevend:
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • een invaliditeit van minstens 80% (uitkering categorie 3 of 4)
 • kinderen dienen recht te hebben op een verhoogde kinderbijslag

Aanvragen

Waar?

OCMW Boutersem – Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van het dossier door Raad voor maatschappelijk welzijn wordt de toelage uitbetaald. De toelage gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag werd ingediend

Bedrag?

 • 35 euro per maand per zorgbehoevende
 • de toelage wordt stopgezet zodra niet langer aan alle voorwaarden is vervuld

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • bewijs van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Boutersem.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 18/05/2011.