Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Dilbeek kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevende bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Dilbeek
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende bejaarde gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder
  • is niet meer in staat zichzelf te verzorgen en elementaire huishoudelijke taken te verrichten
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Dilbeek – Dienst Welzijn en Preventie

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij de Dienst Welzijn en Preventie.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Dienst Welzijn en Preventie.

Na goedkeuring gaat de toelage in op de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag werd ingediend.

U vraagt de mantelzorgpremie elk jaar opnieuw schriftelijk aan.

Bedrag?

 • 40 euro per maand per zorgbehoevende
 • als de zorgbehoevende opgenomen is in een rust- of verzorgingstehuis, wordt de premie stopgezet
 • de toelage wordt om de zes maanden uitbetaald

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • de bejaarde:
  • maakt deel uit van het gezin: een attest “samenstelling van gezin”, afgeleverd door de Dienst Bevolking
  • maakt geen deel uit van het gezin: een verklaring met de omschrijving van de rol en taken van de verzorger en op welke erkende thuiszorgdiensten zij een beroep doen
 • een bewijs van de invaliditeit:
  • attest van verminderde zelfredzaamheid (minstens 80 % invaliditeit) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • of attest, afgeleverd door een erkende thuiszorgdienst, waaruit blijkt dat de zorgbehoevende minstens 35 punten behaalt op de Bel-schaal
  • of attest afgeleverd voor de zorgverzekering, waarbij de zorgbehoevende op de Katz-schaal een score B of C haalt
 • gele klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de gele klever van het ziekenfonds op 1)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de Sociale Dienst Dilbeek.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 08/03/2012.