Jeugdsubsidies (Jongeren, Kinderen, Jeugdwerk) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Jeugdsubsidies

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Dilbeek biedt verschillende jeugdsubsidies aan ouders die hun kinderen willen inschrijven voor diverse activiteiten.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Dilbeek
 • het kind is niet ouder dan 18 jaar
 • het gezinsinkomen mag volgende grenzen niet overschrijden:
  • alleenstaanden met 1 kind ten laste: jaarlijks netto belastbaar inkomen van maximaal 1,5 keer het leefloon (categorie 2)
  • echtparen / samenwonenden met 1 kind ten laste: jaarlijks gezamenlijk netto belastbaar inkomen van maximaal 1,8 keer het leefloon (categorie 1)
  • deze inkomensgrenzen worden verhoogd met 1.859,20 euro per jaar per kind vanaf het tweede kind. Een kind met een handicap van minstens 66% telt voor twee kinderen.
 • u kan een toelage aanvragen voor volgende activiteiten in het jaar dat de aanvraag voorafgaat:
  • jeugdverenigingen
  • speelpleinwerking
  • grabbelpas / swappas
  • sportkampen georganiseerd door de gemeente Dilbeek
  • muziekacademie en tekenatelier
  • activiteiten voor mindervalide kinderen
  • vorming georganiseerd door het Cultureel Centrum Dilbeek vzw

Aanvragen

Waar?

Gemeente Dilbeek – Dienst Welzijn en Preventie

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij de Dienst Welzijn en Preventie van de gemeente Dilbeek.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten ten laatste in op 30 juni.

Bedrag?

 • 50 % van de totale kostprijs
 • maximaal 74,37 euro per kind per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van twee jaar voor de activiteit. Indien u hier niet over beschikt moet een bewijs van de reële inkomsten of het vervangingsinkomen worden voorgelegd.
 • een recent aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
 • het laatst ontvangen strookje van de kinderbijslag van het jaar waarin de activiteit plaatsvond
 • voor een gehandicapt kind een attest van het kinderbijslagfonds waaruit de invaliditeit blijkt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de Sociale Dienst Dilbeek.
Officiële benaming: Sociale premie voor jeugdactiviteiten.
Laatste update fiche: 08/03/2012.