Steenkooltoelage (Huisvesting, Nutsvoorzieningen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Steenkooltoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Geetbets geeft een steenkooltoelage voor personen die het financieel minder breed hebben en hun huis verwarmen met steenkool.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Geetbets
 • u verwarmt uw huis met steenkool
 • u behoort tot één van de categorieën die recht hebben op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds:
  • Categorie 1 - personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW?s)
  • Categorie 2 - personen met een laag inkomen: een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan 13.782,42 euro, verhoogd met 2.551,49 euro per persoon ten laste (jaarbedrag geldig vanaf 1 januari 2008)
  • Categorie 3 - personen met schuldoverlast
  • Categorie 4 - gezinnen met een bescheiden inkomen: een jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan 23.281,93 euro (nieuwe categorie vanaf 1 januari 2008)

Aanvragen

Waar?

OCMW Geetbets - Sociale Dienst

Hoe?

U kan jaarlijks een aanvraag indienen door persoonlijk langs te gaan bij de Sociale Dienst van het OCMW tussen 1 april en 30 september.

Bedrag?

100 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs dat u tot één van de betrokken categorieën behoort
 • een factuur van de steenkoollevering

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Geetbets.
Officiële benaming: steenkooltoelage.
Laatste update fiche: 12/02/2008.