Socio-culturele participatie - toelage (Cultuur, Sport, Vrijetijdsbesteding, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Socio-culturele participatie - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Diest keert een toelage uit voor sociale en culturele participatie. Het OCMW komt tussen in onder meer:

 • lidgelden van verenigingen
 • inkomkaarten kampen en andere activiteiten voor schoolgaande kinderen
 • kosten voor de kennismaking met nieuwe informatie- en communicatietechnologie
 • abonnementen op een tijdschrift, krant of internet.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Diest
 • u bent cliënt bij het OCMW
 • uw inkomen is niet hoger dan de grensbedragen bepaald in de regeling van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (voorkeursregeling)

Aanvragen

Waar?

OCMW Diest

Hoe?

Om socio-culturele cheques aan te vragen kan u contact opnemen met het OCMW van Diest.

Bedrag?

 • maximaal 90 euro per persoon per jaar
 • maximum van 360 euro per gezin per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • betalingsbewijs
 • inkomstenbewijs
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijs van actueel inkomen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Diest.
Officiële benaming: Socio-culturele cheques.
Laatste update fiche: 09/06/2008.