Taxicheques (Vervoerproblemen, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Taxicheque, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Bredene biedt taxicheques aan bepaalde categorieën inwoners.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Bredene
  • personen die om medische redenen moeilijk met het openbaar vervoer kunnen reizen
  • uw inkomen is niet hoger dan de grensbedragen bepaald in de regeling van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (voorkeursregeling)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Bredene – Sociale Dienst

Hoe?

U kan aanvraagformulieren verkrijgen bij de Sociale Dienst van de gemeente Bredene. Deze dient u samen met de gevraagde attesten in bij de Sociale Dienst.

Bedrag?

  • maximaal 96 taxibons per persoon per jaar
  • u betaalt 1,25 euro per taxibon. Elke bon heeft een waarde van 2,50 euro per stuk

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • gele klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de gele klever van het ziekenfonds op 1)
  • attest van uw dokter

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Bredene.
Officiële benaming: Taxibons.
Laatste update fiche: 06/08/2007.