Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Ieper voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Ieper
 • het kind met de handicap:
  • geeft recht op verhoogde kinderbijslag
  • is niet ouder dan 25 jaar (uitzondering: een kind ouder dan 25 voor wie men kinderbijslag ontvangt komt ook in aanmerking)
  • is niet opgenomen in een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) of werkzaam in een beschermde werkplaats

Aanvragen

Waar?

Gemeente Ieper – Dienst Bevolking

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de Dienst Bevolking van de gemeente voor 31 december. Het aanvraagformulier kan u verkrijgen bij de Dienst Sociale Zaken.

Bedrag?

 • 150 euro per jaar wanneer het kind volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt
 • 75 euro per jaar wanneer het kind school loopt of in een gespecialiseerde instelling is opgenomen

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest van invaliditeit
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Ieper.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage voor de opvoeding en verzorging van een gehandicapt kind.
Laatste update fiche: 07/08/2007.