Stomapatiënten - toelage (Uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stomapatiënten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Ieper biedt personen met blijvende stoma een jaarlijkse toelage.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Ieper met een blijvende stoma
  • personen die in een rusthuis of instelling verblijven, komen niet in aanmerking

Aanvragen

Waar?

Stad Ieper – Dienst Bevolking

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Bevolking van Ieper.

Bedrag?

30 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • doktersattest van het voorbije jaar waarin staat dat u een blijvende stoma heeft. Dit attest blijft vier jaar geldig. 

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Ieper.
Officiële benaming: Toelage stomapatiënten.
Laatste update fiche: 06/01/2009.