Incontinentiepatiënten - toelage (Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentiepatiënten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Ieper kent een premie toe aan personen met incontinentie als tussenkomst in de aankoop van incontinentiemateriaal.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Ieper
 • voor de aankoop van incontinentiemateriaal:
  • minimaal 730 incontinentieluiers type super of maxi, aangekocht bij een medische speciaalzaak of apotheek
  • voor kinderen van 3 tot 18 jaar komen enkel luiers van de categorie meer dan 20 kg in aanmerking
 • personen die in een rusthuis of instelling verblijven, komen niet in aanmerking voor deze premie

Aanvragen

Waar?

Stadhuis Ieper – Dienst Bevolking (loket 6)

Hoe?

U dient het aanvraagformulier samen met de gevraagde attesten in bij de Dienst Bevolking van Ieper.

Bedrag?

 • maximaal 85 euro per jaar voor volwassenen
 • maximaal 45 euro per jaar voor kinderen

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • gedateerde aankoopfactuur opgesteld door een medische speciaalzaak of apotheek met vermelding van het aantal stuks en type van de luiers

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Ieper.
Officiële benaming: Toelage aan incontinente personen.
Laatste update fiche: 07/10/2008.