Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Ieper kent een mantelzorgpremie toe voor de opvang en de verzorging van volwassen gehandicapte personen.

Voorwaarden

  • u bent gedomicilieerd in Ieper

Aanvragen

Waar?

Stad Ieper – Dienst Bevolking

Hoe?

U vult de aanvraagformulieren jaarlijks in en dient ze samen met de gevraagde documenten in bij de Dienst Bevolking.

Bedrag?

  • 150 euro wanneer u de persoon met een handicap dagelijks thuis verzorgt
  • 75 euro wanneer u de persoon met een handicap wekelijks of tijdens de vakanties verzorgt

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • beslissing van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • betaalbewijs invaliditeitsuitkering

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Ieper.
Officiële benaming: Verzorgingstoelage voor de opvang en verzorging volwassen gehandicapte personen.
Laatste update fiche: 23/01/2012.