Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders (Gezinnen, Overlijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Merelbeke voorziet een tussenkomst in de begrafeniskosten van oud-strijders.

Voorwaarden

  • voor oud-strijders, opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars
  • gedomicilieerd in Merelbeke op het ogenblik van overlijden

Aanvragen

Waar?

Gemeente Merelbeke - Dienst Sociale Zaken en Huisvesting

Hoe?

Bij de aangifte van het overlijden wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld, maar het kan ook altijd worden verkregen bij de Dienst Sociale Zaken en Huisvesting. Dit formulier moet u bij het gemeentebestuur indienen samen met een kopie van het erkenningsbewijs.

Bedrag?

125 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • bewijs van erkenning als oud-strijder, opgeëiste, weerstander of werkweigeraar

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merelbeke.
Officiële benaming: Begrafenistoelage voor oud-strijders.
Laatste update fiche: 21/11/2011.